Bir çeşit uzun rende...

Kustere,
Küştere,
Köstere,
Köştere.
Küstere,
Farsça küştere, (ﻛﺸﺘﺮﻩ).
Bir çeşit uzun rende.
Değirmen taşı yapılan taş.
Bileği çarkı.
Pontus Rumcası, küstere.
Küştere; tahta rendesi.
Kuştara; Marangoz baltası.
Bir tür yivli uzun marangoz rendesi.
Değirmen taşı yapımında kullanılan bir cins sert taş.
Uzun dülger rendesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ