Azarlama, kınama, yerme, ayıplama, serzeniş ...

Melamet,
Kınama. 
Azarlama, çıkışma.
Serzeniş.
Kınama, yerme.
Arapça melamet (ﻣﻼﻣﺖ).
Arapça, kötülemek, ayıplamak anlamındaki  levm sözcüğünden türetilmiştir.
Ayıplanmaya yolaçan sevda.
Kınanmışlık. 
İtab ve serzenişlik. 
Rezillik ve rüsvaylık.
Azarlama, kınama, yerme, ayıplama, serzeniş.
Kınama, suçlama, ayıplama.
Çıkışma, azarlama.
Kınanmışlık. 
İtab ve serzenişlik. 
Rezillik ve rüsvaylık.
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma.

Giyim kuşam, zikir, ayin gibi yerleşmiş adet ve törenlere önem vermeyip nefsi devamlı yermeyi, kınamayı, böylece halkın iltifatından uzaklaşarak Hakka yaklaşmayı esas alan anlayış.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ