Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele...

Alavere,
Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele.
Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
Herhangi bir şeyi taşımak, aktarmak için gemilerin bordalarına konan iskele.

Yörelere göre alavere sözcüğünün başka anlamları:
Bir şeyin elden ele geçmesi.
Bir şeyi elden ele vererek aktarma.
Kargaşalık.
Alışveriş, ticaret.
Alışveriş, alım satım, ticaret, ilgi.
Karışıklık, kargaşalık.
Emme basma tulumba.
Yüzük oyununda, yüzüğü ilk bulacak tarafı seçmek için oyundan önce yapılan başlangıç.
Borsada tahvil, döviz vb. üzerinde oynanan dalavereli oyun, spekülasyon.

Alavere dalavere: Hileli iş, düzenbazlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ