Topun gerisini kapayan kapak ...

Kama,
Topun gerisini kapayan kapak.
Topun gerisinde mermi ve hartuçların sürüldüğü yeri kapamaya ve gazın kaçmasını önlemeye yarayan kapak.

Kama kelimesinin diğer anlamları;
Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak.
Silah olarak kullanılan, iki yüzü keskin, ucu sivri, kın içinde bele takılarak taşınır, uzun ve enli bıçak.
Açılmış olan boşluklarda tavan ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası.
Kütüğü yarmak için kullanılan ucu sivri, yassı, enli çivi, takoz, kıskı.
Halk ağzında Oyunda kazanılan her parti.
Çocuk oyununda kazanılan her sefer.
Oyunda sayı.
Hançer,
Yerel ağızlarda gama olarak da geçer. 
Araba tekerleğinde kullanılan ağaç çivi.
Duvara veya keresteye çakılan büyük tahta çivi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ