Tahta ve kereste biçmeye yarayan, elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı...

Hızar,
Farsça haras, hizar.
Ermenie, xizar.
Kürtçe hızar, (Ermeniceden alınmıştır).
İngilizce large saw.
Tahta ve kereste biçmeye yarayan, elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı.
Tahta ve kereste biçmeye yarayan büyük bıçkı.
Motorlu bıçkı, 

Hızar; Marangoz.
Düziçi' nde halk dilinde hızar marangoz anlamında kullanılmaktadır.
Osmanlı Döneminde, Hızar; Bahçe çevresine yapılan duvar veya çit.
Hızar; Döşeme tahtası (Sinop yöresinde halk dilinde).
Özel olarak dizayn edilen pala ve zincir kombinasyonlarından oluşan hızarlar, heykel sanatında kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ