Sömürge...

Müstemleke,
(Müstamere)
Sömürge.
Koloni,
Koloniya.
İngilizce: Colony, 
Fransızca: colonie, 
Almanca: Kolonie.
Arapça: mustemleke. 
Arapça, mülk edinmek anlamındaki istimlak kelimesinden, mülk edinilmiş anlamına gelen müstemleke kelimesi türetilmiştir.
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.
Bir ulusun, kendi ülkesi sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği, ekonomik ve siyasal çıkarlar sağladığı ülke.
Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket, yer, sömürge.
Yabancı bir devletçe kendi çıkarları doğrultusunda yönetilen yarı bağımsız veya bağımsız ülke.
Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. 
Hicret etmişlerle iskan edilmiş yerler. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ