Kurtar, yakala fiili ...

Yet,
Yetmek,
Yakalamak,
Yetişmek, erişmek, vasıl olmak, ulaşmak. 
Yetiş, kurtar, yakala fiileri.
Bir gereksinimi karşılayacak, giderecek nicelikte olmak.
Başkasına gereksinim duymamak, kendine yeter olmak.
Yeterli sebep olmak.
Varmak, erişmek.
Yitmek, Yetme.
Başkasına ihtiyacı olmamak.
Kurtar, yakala fiili.
Halk ağzında Bir yaşa erişmek, ulaşmak.
Halk ağzında Olgunlaşmak.
Erişmek, ulaşmak.
Bir yaşa erişmek, ulaşmak.
Başa çıkmak, gücü yetmek.
Yetmek, yetişmek, ulaşmak
Yapmak.
Kafi gelmek.
Başa çıkmak, gücü yetmek.
Ulaşmak.

Bir kimseyi elinden tutup götürmek, bir hayvanı yedeğe alıp çekmek.
Kötü bir davranış, durum, tutum yeterli olmak, kafi gelmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ