"Kendi Gök Kubbemiz", "Aziz İstanbul" adlı eserleriyle tanınan şair, yazar, siyasetçi ve diplomat ...

Yahya Kemal Beyatlı,
Gerçek adı: Ahmet Agah.
Takma adı; Süleyman Sadi.
(D. 2 Aralık 1884, Üsküp – Ö. 2 Kasım 1958, İstanbul)
Şair, mütefekkir, yazar, siyasetçi, diplomat.
Türk şiirinin Cumhuriyet dönemindeki en büyük temsilcilerindendir.
"Kendi Gök Kubbemiz", "Aziz İstanbul" adlı eserleriyle tanınan şair, yazar, siyasetçi ve diplomat.

2 Aralık 1884 yılında Üsküp’ te doğdu. Asıl adı Ahmed Agah olup babası; Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey’in oğludur. Çocukluğu Üsküp’ teki Rakafço Çiftliği’nde geçti. İlköğrenimini Üsküp’ te bitirdi. Üsküp’te liseye başlamış, Arapça ve Farsça dersleri almış. 1902 yılında İstanbul’da Vefa Lisesi’ni bitirmiştir. 1904 yılında ise Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

Jön Türkler akımının etkisiyle 1903 yılında Paris’e kaçmış, burada Meaux Kolejinde Fransızcasını geliştirmiştir. 9 yıl Paris’te kalmış. 1912 yılında İstanbul’a dönmüş. 1913 yılında Darüşşafaka’ da edebiyat ve tarih öğretmenliği yapmış. Darülfünun’da da çeşitli derslere öğretmenlik yapmıştır.
Birinci Dünya Savaşı döneminde Dergah adlı dergiyi çıkarmış. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde başyazarlık yapmış. Yahya Kemal Beyatlı, 1922 yılında Lozan’a giden Türk heyetinde müşavir olarak görev almış.

İstanbul, Yozgat, Tekirdağ ve Urfa milletvekilliği görevlerini yapmış. Madrit, Varşova, Lizbon ve bulunmuştur. Son olarak Pakistan elçiliğinden emekli olarak İstanbul’a dönmiş.

Türk edebiyat tarihinde Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim gibi dört aruzcu' dan biridir. Osmanlı’ nın aruz kalıplarını, neoklasik tarzla bir araya getirerek yeni baştan şekillendirmiştir. Ok, şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüne göre yazmıştır.

1 Kasım 1958 tarihinde İstanbul' da öldü. Cenazesi Aşiyan Mezarlığında defnedildi.

Eserleri;
Sağlığında hiç kitap yayımlamamış bir şairdir.
Ok,
Kendi Gök Kubbemiz,
Aziz İstanbul,
Eski Şiirin Rüzgarıyle,
Eğil Dağlar,
Bitmemiş Şiirler,
İstanbul,
Aziz İstanbul
Edebiyata Dair
Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
Tarih Musahabeleri
Siyasi ve Edebi Portreler
Siyasi Hikayeler.
Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
Mektuplar Makaleler
Pek Sevgili Beybabacığım
Siyasi ve Edebi Portreler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ