Kars’ın Digor ilçesinde bulunan 1000 yıllık manastır...

Khtzkonk,
Beş Kilise,
(Manastır).
En eskisi 1001-1006 yıllarına dayanan kiliselerdir. Bir zamanlar beş tane oldukları için Beş Kilise diye adlandırılmış. 1000 yıllık Khtzkonk (BeşKilise) Manastırı Kars’ın Digor ilçesindedir.  Bugün sadece Surp Sarkis kilisesi ayakta kalmıştır.

Bu beş kilise: 
Surp Garabet, Surp Astuacacin, Surp Stepanos, Surp Krikor ve Surp Sarkis' tir. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ