Irmaklarda işleyen bir tür altı düz kayık...

Peleme,
(Pereme)
Yunanca, perama.
Tombaz,
Duba,
Ponton,
Irmaklarda işleyen, altı düz kayık.
Irmaklarda işleyen bir tür altı düz kayık, tekne.
Bir çifteli ağır kayık, sandal.
Eski bir kayık çeşidi.
Altı düz kayık.
Gondol'a benzer kayık.
Irmaklarda işleyen, altı düz kayık.
Altı düz büyük kayık.
Düz nehir gemisi.
Üzerinde köprü kurulan, altı düz kayık biçiminde duba, ponton.
Yük taşımak ya da köprü yapmak için kullanılan altı düz bir çeşit deniz aracı, duba.
Üzerinde köprü kurulan altı düz kayık biçiminde duba.
İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra.

Geçici bir askeri köprünün yüzücü ayaklarından biri veya birçok şeyleri su üstünde karşıya geçirmek için bir sal olarak kullanılan hafif kayık veya yüzücü araç.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ