İki dağ arasındaki uzun çukur ...

Dere,

Vadi,
Farsça, Derre, vadi.
Dere, çay.
İki dağ arasındaki uzun çukur.
İki dağ yamacı arasında kalan uzun çukur yer, vadi.
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı.

Dere, en küçük akarsu türüdür. Dereler genellikle vadi içinde olurlar. Derelerde akan su genellikle düzensizdir. Bazen su taşkınlarına neden olur bazen de kuruyabilir. Akarsuların büyükten küçüğe doğru sıralanışı şöyledir; Nehir, Irmak, Çay ve Dere şeklindedir.  Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şekline vadi denir. Vadiler, nehirler veya buzulların yüksek zemindeki kayaları aşındırmasıyla oluşur. Su veya buz, dağlardan akarken iki tarafı da aşındırır ve etraftaki dağlarla biçimlendirir.

Drumlin;
Morenlerin buzulun alt kısmındaki erimeler sonucunda meydana gelen dereler tarafından işlenmesiyle oluşan birikintilerdir.

Dere adının başka anlamları;
Tere denilen bitkiye Burdur yöresi halk ağzında verilen ad.
Damlarda yağmur sularını oluğa veren, üstü açık çinko veya kiremit yol.
Boyu, beslenme teknesi ve aşırı taşkın dışında taşıdığı su niceliği ile en küçük akarsu.
Sokaklarda, yol kenarlarında yağmur sularının aktığı çukur yol.
Genellikle kışın akan, yazın kuruyan küçük çay.
Kışın akan, yazın kuruyan küçük çay.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ