Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan...

Zelil, 
Arapça zelil, (ﺫﻟﻴﻞ).
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan.
Arapça, zelil; hor ve hakir olmak anlamındaki zillet' ten türetilmiş.
Aşağılanan, hor görülen (kimse), hakir.
Hor görülen, aşağılanan.
Hor, hakir, alçak. 
Aşağı tutulan.
Alçak, aşağı, zillete düşen.
Aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek.
Alçak, aşağılık.
Düşkün, zavallı.
Sürçüp düşen.
Yanılan.

Zelil etmek (kılmak): 
Hor ve hakir etmek, aşağılamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ