Hayal dünyası, imajinasyon ...

İmgelem,
İmajinasyon,
Muhayyile,
Tahyil,
Tahayyül, 
(Tahayyül etmek)
Fantezi,
İngilizce: imagination
Fransızca: imagination
Latince: imaginatio
Almanca: Einbildungskraft, Vorstellungskraft
Yunanca: Phantasia, 

Hayal dünyası, imajinasyon.
Akla getirme. 
Fikre getirme, zihinde canlandırma.
Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi.
Geçmiş yaşantılarımızdan birleştirmeler yapmakla sağlanan anlıksal bir örüntü.
Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile.
Nesnelerin biçimlerini zihinde tasarımlayabilme yetisi.
Olgusal karşılığı bulunmayan ansal tasarım.
Bir nesneyi, o nesne (karşımızda) olmaksızın tasarımlama yetisi.
İnsanın istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evren.
Nesnelerin biçimlerini zihinde tasarımlayabilme yetisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ