Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği...

İnisiyatif,
İnsiyatif,
Fransızca initiative,
İngilizce initiative.
Öncecilik, üstünlük.
Girişim.
Karar verme yetkisi.
Bir şeyi ilk olarak ortaya atıp düzenleme.
Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.
Bir işi kendi başına yapabilmek, o iş hakkında gerekli kararları alabilmek için sahip olunan nitelik, tek başına yapabilme gücü.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ