Edebiyat ...

Literatür,
Edebiyat,
Yazın,
Arapça, edebiyat, edebiyyat, (ﺍﺩﺑﻴّﺎﺕ)
Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatı, yazın.
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, 
Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür.
Bu sanatın kuralları ve verdiği eserlerle uğraşan ilim kolu.
Bir millete, bir çağa, bir ülkeye ait edebî eserlerin bütünü.
İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ