Düşünmeden ve saygısızca davranan...

Sallapati,
Densiz,
Gelişigüzel.
Düşünmeden ve saygısızca davranan.
Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış.
Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde.
Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse):
Densiz,
Münasebetsiz, saygısız.
Ahmak, aptal.
Uygunsuz, yakışıksız ve saygısız sözler söylemek.
Düşünmeden, aklına geldiği gibi hareket eden.
Rastgele, gelişigüzel.
Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde. 
Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış (nesne).
Saygısız davranan kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ