Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz...

Haylaz,
Yaramaz, serseri.
Yaramaz, aylak.
Çapkın.
Haşarı,
Tembel,
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta.
Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz.
Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, tembel.
Çalışmaktan hoşlanmayan, orada burada boşuna vakit harcayan, tembel, avare (kimse).
Ele avuca sığmaz, haşarı, yaramaz (kimse).
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ