Bir tür organik yağ çözücü...

Eter,
Benzin,
Kloroform.
Tiner,
Benzen,
Aseton,
Bir tür organik yağ çözücü.

Yağlar çok zor parçalanır fakat çok fazla enerji verirler. Yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Organik çözücüler belirli bileşik sınıflarına ait olabilir: aromatik, alifatik, nitro türevleri, karboksilik asitler, amitler, ketonlar, eterler ve esterler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ