Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma, yükümlenme...

Tekeffül,
Arapça tekefful, tekeffül, (تکفل)
Arapça kefl, kefalet, taahhüt etmek sözcüğünden türetilmiş.
Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma, yükümlenme.
Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma, yükümlenme, kefil olma.
Kefil olma.
Yükümlenme.
Sorumluluğunu üstüne alma.
İngilizce warranty, guarantee.
Tekeffül etmek, yükümlenmek, kefil olmak.
Birine kefil olmak.
Kefalet etmek veya vermek.
Kefil alma, garanti etme.
Boynuna almak.

Mütekeffil; Kefil olan, kefil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ