Bir dinin buyruklarını yerine getirme ...

İbadet,
İbadat (Çoğul)
Arapça ibadet, (ﻋﺒﺎﺩﺕ). 
Bir dinin buyruklarını yerine getirme.
Tapınma,
Kulluk, tapınma.
Ayin, kült.
Elh.
İnsanın tek Tanrılı dinlerde Allah’a, diğer din ve inanışlarda ise inanıp bağlandığı kudrete kulluğunu göstermek üzere yaptığı hareketler, tapma, tapınma.
Allahın emirlerini yerine getirmek.
Tanrı buyruklarını yerine getirme, 
Tanrı'ya yönelen saygı davranışı, tapınma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ