Antlaşma ya da sözleşme maddelerinden her biri...

Şerita,
Antlaşma ya da sözleşme maddelerinden her biri.
Arapça, şerita, (ﺷﺮﻳﻄﻪ).
Arapça, şerita; gerekli kılmak, şart kelimesinden türetilmiş bir kelimedir.
Bir antlaşmayı meydana getiren maddelerden her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ