Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık ...

Meleke,
(Meliki)
Yeti.
Beceriklilik,
Mümarese.
Arapça meleke, meliki, (ﻣﻠﻜﻪ).
Bir iş veya davranış üzerinde devamlı uğraşma, tekrar ve tecrübe ile kazanılan alışkanlık, beceriklilik, yatkınlık
İnsanda idrak, hafıza, hayal etme, muhakeme kabiliyeti gibi doğuştan var olan güçlerden her biri, yeti.
Yatkınlık, alışkanlık.
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık.
Tekrar tekrar yapılan bir iş veya tecrübeden sonra hasıl olan bilgi ve meharet.
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık.
Birşeyi çok defa tekrarlayarak ve tecrübe ederek meydana gelen bilgi ve maharet.

Meleke kelimesinin başka anlamları;
Yelken makarası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ