Sebze, meyve satmak için kurulmuş, derme çatma dükkan ...

Salaş,
Macarcadan alınmıştır. Balkan dilleri yoluyle Türkçe’ye geçmiştir.
Balkan dilleri; Sırpça ve Bulgarca salaş.
Rumence salaş; konak, kulübe, çoban kulübesi; 
Çingene çadırı, çerge. 
Kulübe.
Rusça salaş.
Szallas (salaş).
Sebze, meyve satmak için kurulmuş, derme çatma dükkan.
Meyve, bostan vb.lerini satmak üzere geçici olarak yapılmış dükkan veya baraka.
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkan. 
Tahta veya çinko gibi hafif inşaat malzemesiyle temelsiz olarak eğreti bir biçimde yapılan derme çatma (yapı).
Tahtadan yapılmış (baraka).
Uyumsuz, derme çatma, kötü görünen.
Manav,

Dört direkle kurularak üstü saz ya da yaprakla örtülmüş gölgelik yer, çardak.
Tahta ve ağaç dallarından yapılan kulübe, ilkel ev.
Kayıkları korumak için yapılan üstü yaprakla örtülü yer.
Çardak, gölgelik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ