Sağır ve dilsizlerle anlaşmayı sağlayan işaret dili ...

Daktiloloji,
Sağır ve dilsizlerle anlaşmayı sağlayan işaret dili.

İşaret dilleri anlamı karşı tarafa iletmek için görsel kanalı kullanan dillere verilen isimdir.
Evrensel olmamakla beraber, işaret dilleri kendilerine ait kelime dağarcığı ve dilbilgisel yapısı vardır. Doğal bir yapısı ardır. İşaret dilleri arasında çarpıcı benzerlikler de olabilir. Dilbilimcilere göre hem konuşma, hem de işaret yoluyla yapılan iletişime doğal dildir. İşaret dilleri sözsüz bir iletişim çeşididir. Beden dilinden farklıdır, karıştırılmamalıdır. Genelde her ülkenin kendi işaret dili vardır.

İşaret dili genellikle sağırlar ve ağır işitenler tarafından kullanılır. Fiziksel olarak konuşamayan, sesli dili kullanamayan ya da sağır aile bireyleriyle birlikte bulunan sağır anne ve babanın işiten çocukları gibi işiten bireyler tarafından da kullanılır. 

CODA; Children Of Deaf Adults.
Sağır aile bireyleriyle birlikte bulunan sağır anne ve babanın işiten çocukları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ