Öğrenci ...

Talebe,
Tilmi,
Tilmiz,
Şakirt (
Şakird)
Okul çocuğu,
Talaba,
Çerag.
Öğrenci.

İngilizce: student, pupil, learner,
Fransızca: etudiant (etudiante), eleve.
Arapça, talebe.
Arapça talebe kelimesi; isteyen, öğrenci anlamındaki talib kelimesinden türetilmiştir.
Çırak, kalfa.
Özel ders alan kimse.
Bir öğretim kurumunda öğrenim gören kimse, talebe.
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt.
Bir öğretmenin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konu üzerinde çalışan kimse.
Bir ilim veya sanat dalında bir hocadan, bir üstattan ders alan, onun yol göstericiliğiyle yetişen kimse.

Öğrenci, talebe, çırak.
Tahsile çalışan.
İsteyen, öğrenci.
Öğrenen. 
İstekliler,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ