Mezuniyet ...

İzin,
Mezuniyet,
Eskidilde İzinli olma durumu.
Bir işi yapmaya yetkili olma, yetki, izin.
Arapça, mezuniyet, (ﻣﺄﺫﻭﻧﻴّﺖ).
Arapça mezun kelimesinden türetilmiştir.
Mezun olma.
İzinli ve salahiyetli olma.
Diplomalı olma.
Okulu bitirme.
Bir okulu bitirme, diploma alma.
İzinli olma durumu, izin.
Mezuniyet sınavı.
Yetki.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ