Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut ...

Avara,
İtalyanca avara,
İtalyanca, ayrılsın anlamındaki vara sözcüğünden türetilmiştir.
Filika, istimbot gibi deniz taşıtları için, hareket edip yanaştığı yerden veya gemiden ayrılma komutu.
Bu maksatla verilen açıl anlamında kumanda sözü; avara.
Yanaştığı yerden uzaklaşmak.
Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması.
Bir deniz aracının yanaşmış olduğu yerden açılması.
Geminin başka bir gemiden veya kıyıdan uzaklaşması.
Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden ayrılması.

Avara kelimesinin diğer anlamları:
Farsça avare, 
Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma.
Kötü, adi, bayağı.
Şaşkın, kararsız, beceriksiz, işsiz, avare.
Normal gelişmiyen ekin.
Bağ ve bostan bozulduktan sonra teveklerde kalan tektük üzüm.
Domates, biber, bostan gibi dikilen sebzelerin genel adı.
Verimsiz, çorak toprak.
Avare, aylak. 
İşsiz, avare
İşe yaramaz, kötü.
İşe yaramaz, verimsiz, kötü, bozuk, iyi olmıyan her şey.
Kağnı arabasının okları üstüne dikilen kazık.
Hamal.
Manda.
Ekim ayı. 
Eylül ayı.
Boş, işsiz.
Gelişmemiş ürün.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ