İtimada şayan kimse ...

Sika, 
Arapça, sika, (ﺛﻘﻪ). 
Arapça, güvenmek anlamındaki vusut kelimesinden türetilmiştir. 
İnanılır, güvenilir, emin, itimada şayan kimse.
Emin,
İtimada şayan kimse.
Arapça emin, (ﺍﻣﻴﻦ). 
Arapça, korkusuz, güvenli olmak anlamındaki emn' den türetilmiştir.
Güvenilir, inanılır, itimat edilir (kimse), inak.
Güvenli.
Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz.
Şüphesi olmayan.

Mutemet,
(mutemed)
Arapça, itimad, (ﻣﻌﺘﻤﺪ).
Arapça itimat kelimesi,  dayanmak, güvenmek anlamındaki mutemed kelimesindem türetilmiştir.
İnanılır, güvenilir, emin, itimada şayan (kimse),
Dairelerde, büyük iş yerlerinde maaş, yolluk vb. para işleriyle görevli olan memur.

Osmanlı Devletinde bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi (Şehremini).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ