İctihad eden...

Müctehid,
İctihad eden.
Müçtehit,
Müctehid,
Arapça, müçtehit, müctehid.
Arapça, ictihad’ dan muctehid kelimesi türetilmiştir.

Ayet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük alim.
İhtiyaç hasıl olduğunda ayet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslam allameleri ve önderleri.
İçtihad eden; ayet ve hadisler başta olmak üzere diğer dini delillerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi.
Ayet ve hadisler başta olmak üzere diğer dini, delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kabiliyetine sahip olan.
Bütün İslam ilimleri ve zamanın fen bilgilerinde söz sahibi alim.
Şeriatın feri meselelerine ait hükümleri,
Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak.
Gayret etmek, Çalışmak.
Anlayış.
Kanaat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ