Hint inanışına göre üç biçimli anlamına gelen ve çoğu zaman üç başlı bir vücutla resmin ortak adı ...

Trimurti,
Hint inanışına göre üç büyük tanrı vardır.
Var eden Brahma, koruyan Vishnu ve yok eden Şiva. 
Bu üç tanrı, üç biçimli anlamına gelen ve çoğu zaman üç başlı bir vücutla resmedilen Trimurti ortak adıyla anılırlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ