Eski Çin felsefesinde, evrenin birliğini sağlayan düzen ilkesi ...

Tao,
Tao (Dao),
Pinyin.
Taoizm.
Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır.
Eski Çin felsefesinde,evrenin birliğini sağlayan düzen ilkesi.
Çinin en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm 'e reaksiyondan doğmuştur.

Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse/ihtiyar bilgin)' dir.
Hayatı hakkında az bilgiye sahip olmamıza rağmen MÖ.604-517 yılları arsında yaşadığı Honan 'da doğduğu Konfüçyüsün çağdaşı olduğu düşünülmektedir. Taoizm' in kurucusu Laozi' nın ardından Zhuangzi da bu akımın en önemli temsilcisi olmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ