Dengeyi sağlamak için gemilerin alt kısımlarına konulan ağırlık ...

Sabura,
İtalyanca saburra.
Arapça, sabure, sabura (صابوره)
Yunanca saboura.
Gemilerdeki safra.
Gemi safrası.
Balast,
Dengeyi sağlamak için gemilerin alt kısımlarına konulan ağırlık.
Dengeyi sağlamak için gemilerin alt kısımlarına konulan ağırlık, gemi safrası, safra.

Sabura sözcüğünün diğer anlamı:
Diş aralarında kalan yiyecek kalıntılarının neden olduğu ağız kokusu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ