Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik...

Reform,
Reform, yenileştirme.
Düzeltme.
Islahat,
Eski dilde, ıslahat,
Arapça: islahat.
Arapça, islah kelimesinin çoğulu islahat.
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ