Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer...

Pusu,
Busuğ,
(Busu)
Mekmen,
Mekamin.
Arapça, mekmen, (ﻣﻜﻤﻦ). 
Saklanacak, gizlenecek yer.
Kemin,
Arapça, kemin, (ﻛﻤﻴﻦ).
Pusu.
Tuzak,
Mirsad,
Saldırmaya hazır olma durumu.
Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer.
Birine saldırmak için hazırlanma durumu.
Birine ansızın saldırmak üzere saklanılıp beklenen yer.
Türkçede sinmek, saklanmak anlamındaki pus ya da bus kelimesinden türetilmiştir.
Türkçeden, Sırpçaya busija, pusija ve Bulgarcaya pusija olarak geçmiştir.


Pusu sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Sis (pusan).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ