Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası ...

Themis,
Adının anlamı adalettir. 
Themis, mazlumların koruyucusu ve misafirperverliğin destekçisiydi.
Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. 
İlahi adaletin tecessümüdür. Zeus'un Metis'ten sonraki ikinci karısıdır. Babaları Zeus olan, Horae ve Moirae'nin annesidir. Yunan mitolojisinde Themis, ilahi veya doğal yasa, düzen ve adaletin kişileşmesiydi. Atina’ da kendisine bir tanrıça olarak ibadet edilirdi. Ayrıca bilgelik, öngörü ve kehanet ile tanınırdı.

Mısır mitolojisinde ise Güneş Tanrısı Ra’ nın kızı, adaleti sağlayan, yasalar yapan, suçluları cezalandıran, adalet ve doğruluk tanrıçası Maat’ dır.

Themis, bazen bir elinde bir çift terazi, diğerinde bir kılıç veya boynuz biçimli bir kabı (Bereketi temsil eder) tutan güzel bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Benzer bir görüntü Roma tanrıçası İustitia (Justitia veya Lady Justice) için de kullanılmıştır. Adalet kördür. Themis veya Lady Justice’in gözleri bağlı tasviri, 16. yüzyılda ve modern zamanlarda daha yaygındır.

Themis’in farklı versiyonları olsada genel itibari gözleri kapalı, bir elinde terazi diğerinde kılıç bulunmaktadır. Sırayla anlamlarını inceleyelim.
  • Themis’in beyaz bir elbise vardır. Kadın olması ve bu elbisesi onun saflığını korkusuzluğunu ve bağımsızlığını sembolize eder.
  • Gözlerinin bağlı olması, davanın tarafları davacı ve davalıya karşı hukukun icra edilmesinde tarafsızlığı sembolize eder.
  • Themis’in elindeki Terazi adaleti ve hakların dengeli şekilde dağıtılması, eşitlik ve adil yargılanmayı sembolize eder.
  • Themis’in elindeki yada ayağındaki Kitap, Kanun kitaplarını, adaletin kanunlara uygun şekilde dağıtımını sembolize eder.
  • Kılıç, Doğruluğun ve gücün simgesi olarak kılıç tutmaktadır. Themis’ in elindeki Kılıç adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini, aksi halde kılıç zoruyla adaletin tecellisinin sağlanacağını (icra edileceğini) anlatır.
  • Heykelin bir ayağının altında yılan vardır. Ayağının altındaki yılan toplumdaki kötülükleri ayaklarının altına aldığını simgeler.
Themis, dünyada ki kurulu olan adalet yani hukuk sisteminin bir sembolüdür. 
Amerika’ nın başkenti olan Washington D.C’ de olan Yüksek Mahkeme Sarayı’ nın önünde bulunan adalet ve düzen tanrıçası Themis Heykelidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ