Yıllık ...

Salname,
Farsça salname, (ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ).
İngilizce, annual, almanac.
Fransızca: annuel, annal,
Almanca: jahrlich, jahrbuch.
Almanak,
Yıllık.
Senelik.
Senevi.
Yılda bir çıkan ve o yılın belirli konularla ilgili önemli olaylarını anlatan kitap, dergi vb. yıllık.
Yıllık, yıldan yıla çıkartılan dergi; toplu yapıt, v.s.
Belirli konulara ilişkin, yılda bir çıkarılan dergi veya kitap.
Yılda bir olan, senelik, bir yıl süren.
Yılda bir yapılan.
Bir yıl içinde olan.
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan.
Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.
Yılda bir çıkan ve son yılın her çeşit olaylarını kaydeden eser.
Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak.
Yılda bir çıkan ve o yıla özgü belirli bir alana ya da konuya ilişkin olguları, olayları kapsayan yapıt.

Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap.

Yıllık kelimesinin diğer anlamı;
Antepçıbanı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ