Üzerinde durmama, önem vermeme ...

Iska,
Iska geçmek.
İhmal,
Üzerinde durmama, önem vermeme.
Argo Boşa çıkarma, rast getirememe
Hedefi tutturamama, amaca ulaşamama.
Sallamama,
Hafifseme,
İskelen, Iskıtça (Halk Ağzında)


Iska kelimesinin başka anlamları;
Zayıf, sıska.
Verem (Kerkük yöresi)
Tohumluk küçük soğan, arpacık soğanı.
Sarmaşık adı verilen bir bitki.
Su vermek, sulamak.
Sulama, su verme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ