Üstü kapalı bir biçimde, dolaylı olarak...

Zımnen,
Üstü kapalı bir biçimde, dolaylı olarak.
Açıktan olmayarak, dolayısıyla, ima yolu ile. 
İçinden olarak.
Kapalı olarak.  
Bu arada, dolayısıyla. 
Gizli olarak, ima ile.
Arapça, zımnen, (ﺿﻤﻨﺎً). 
Arapça, zımnen sözcüğü, zimnin kelimesinden türetilmiştir.
Açık açık değil üstü kapalı şekilde, dolayısıyle.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ