Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler topluluğu...

Hippi,
Hipi,
Hippie,
İngilizce hippy,
Bugünkü mutlak retçiliğin temellerini atan bir oluşumdur. Dünyanın üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanlara ait olduğunu kabul eden apolitik bir görüş. 
Hippilik bir yaşam tarzıdır. Hippi yaşam tarzını benimseyenler sıradan yaşama karşı çıkarlar.

Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler topluluğu. 
İlkeleri özgür yaşam ve doğallıktır. Hazır giyime ve markalara karşı çıkarlar.
Toplum düzenine karşı çıkan, temel kurumlara başkaldıran, katı kurallardan kurtulup geniş bir özgürlük içinde yaşama peşinde olan teşkilatlanmamış gençlerin oluşturduğu topluluğa mensup kimse.  Hippi yaşam tarzı 1960 yılının başlarında Amerika’ da başlayan bir gençlik hareketiydi. Kendilerine sınır koymayan ve doğaya dönmek isteyen bir grup gencin başlattığı hareket. Özgürlüğün bireyin içinde olduğunu savunur. Bu düşünce biçimlerinin gerçek hayata uyarlandığı bir yaşam tarzıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ