Ortaçağ Avrupa feodalizminde bir vasala hizmet karşılığında verilen düzenli gelir kaynağı ...

Fief,
Feodum,
Tımar, 
Zeamet.
Yurtluk, malikane.
Ortaçağ' da senyörün vassalına geçimlik olarak verdiği topraktır. Vassal, işlediği bu topraktan kazandıkları karşısında senyörüne belirli bir miktar vergi verir ve askeri hizmet sunar. Fransız latincesinden türeyen bir kelime olan Fief' in Almanca karşılığı ise feodum' dur. Bu günkü feodalite kavramının türediği kavramdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ