Nezaket ...

Naziklik,
İncelik,
Nezaket,
Naziklik, incelik, zariflik. 
Kaba olmamak. 
Edeb, terbiye.
Arapça nezaket, (ﻧﺰﺍﻛﺖ).
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.
Farsça, nazuk, nazik’ten nezaket sözcüğü türetilmiştir.
Terbiye, edep, kibarlık, zarafet. 
İncelik, naziklik.
Karşıtı; Kabalık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ