Motorla çalışan bir tür güçlü testere...

Bıçkı,
Motorla çalışan bir tür güçlü testere.
Testere,
Bağ budamaya yarayan dişli bıçak.
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere.
Saraç bıçağı.
Deri ve kösele kesmek için ayak kabıcı ve saraçların kullandığı bir aygıt.

Eski Türkçede, bıçgu, biçmek ve bıçku kelimelerinden türetilmiştir.
El veya makine ile kullanılan, ağaç ve tahta biçen büyük testere.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ