İrlandalı yazar, Jonathan Swift' in en başarılı seyahat romanı parodisi olan baş yapıtı ...

Gulliver,
Gulliver’in Seyahatleri,
Gulliver’in Seyahatleri bireyler yerine zihniyetleri hedef alan bir hiciv yapıtından çocuk masalına, bilimkurgu türünün öncülü olmaktan modern romanın öncülü olmaya kadar farklı biçimlerde tanımlanıp algılanan yapıttır. Swift’ in en başarılı romanı olarak kabul edilir. İnsan doğası hakkında bir taşlama olan seyahat romanları parodisidir.

İngiliz edebiyatının klasiklerinden biridir. Kitabın bir klasik olmasındaki temel neden, farklı kişilere farklı yönlerden hitap edebilmesidir. Kitabın yazılış öyküsü ilginçtir. Jonathan Swift, Alexander Pope, John Gay, John Arbuthnot, Henry St. John ve Thomas Parnell’in Scriblerus Kulüp adıyla bir topluluk oluşturuldu. Amacı popüler kitapların edebiyatı istismar ettiğini ortaya koymak, hiciv yoluyla gerçekleştirmekti. Yazarlar arasındaki işbölümünde ise Swift’ e düzmece seyahat hikayelerini taşlamak görevi düştü. Kitapta, Avrupa’ da zamanın hükümetleriyle dinler arasındaki farklara yönelik taşlamanın yanı sıra, insanın yolsuzluğa, ahlaksızlığa eğiliminin irdelenmesi ve eski ile modernin karşıtlığı tartışması yer alır.

Jonathan Swift,
(D. 1667 - Ö. 1745) 
İrlandalı bir yazar, şair, edebiyat eleştirmeni ve satirik (*) nesir yazarı. 
Seyahat, macera ve bilim kurguyu harmanlayan 17. yüzyıl edebiyatının başyapıtı Gulliver’in Seyahatleri’nin yazarıdır.

Jonathan Swift, 30 Kasım 1667 tarihinde İrlanda, Dublin’ de doğdu. 
Annesi, oğlunu amcası Godwin’ in bakımına bırakarak İngiltere’ ye gitti. 1686 yılındaDublin’ de  Trinity College bitirdi. 1688 yılında amcasının ölümü üzerine annesiyle birlikte yaşadığı Leicester’ a taşındı. 1692 yılında Jonathan Swift, Oxford Üniversitesi’nden mezun oldu. 1693 yılında aynı üniversitede ilahiyat alanında doktorasını tamamladı. 1695 yılında Anglikan Kilisesi’ nin İrlanda şubesi olan İrlanda Kilisesi’nde rahip olarak atandı. İrlanda’ ya döndü ve Berkeley Kontu’ nun papazı ve sekreteri oldu. 1700 yılında Laracor’ un papazı olarak atandı. 1713 yılında Dublin’ deki St. Patrik Katedrali’ nin dekanı oldu. 

Jonathan Swift;
Bu dünyada tutarsızlıktan başka hiçbir şey sabit değildir.
Çok az insan şimdiki zamanda yaşar; çoğu daha sonra yaşamayı bekler.

Eserleri;
Kitapların Savaşı,
Tank Öyküsü.
Stella’nın Günlüğü(Mektuplar).
Gulliver’s Travels.
Yoksul Çocukların Ebeveynleri ve Ülkeleri İçin Bir Yük Olmasını Önlemek İçin Mütevazı Bir Öneri.
Swift’in Şiirsel Eserleri
Doktor Swift’in Kendi Başına Ölümü Üzerine Ayetler.

Jonathan Swift, 19 Ekim 1745 tarihinde İrlanda’nın Dublin kentinde öldü. Aziz Patrick Katedrali’ ne gömüldü.

(*) Satirik

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ