İptila ...

Tiryakilik.
Düşkünlük,
Düşkünlük, alışkanlık, tiryakilik.
İptila (İbtila).
Eski dilde, iptila.
Arapça ibtila, (ﺍﺑﺘﻼﺀ).
Arapça, denenmek, imtihan edilmek anlamındaki bela kelimesinden türetilmiştir.
Bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük, kendini alamayacak kadar tutkun olma, tutku.
İngilizce: addiction
Tutku.
Psikolojik bağımlılık.

Düşkünlük, Tiryakilik, Talihsizlik.
İlaç veya psikoaktif bir bileşiğe güçlü fizyolojik veya psikolojik bağımlılık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ