Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü...

Vodvil,
Fransızca: vaudeville.
İngilizce: vaudevillle, 
Almanca: Vaudville,
Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü.
Hareketli ve eğlenceli bir konuya dayanan güldürü.
Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı.
Hareketli ve eğlenceli bir konuya, basit entrikalardan meydana gelen olaylara, yanılmalara dayanan, sırf güldürmek için yazılmış hafif komediHareketli ve eğlenceli bir konuya, basit entrikalardan meydana gelen olaylara, yanılmalara dayanan, sırf güldürmek için yazılmış hafif komedi.

Çok çapraşık, iç içe geçmiş dolantılar dizisinden oluşan oyun çeşidi. 
Yanlış anlamalar, yanılmalarla sürüp giden, bir noktada arapsaçına dönen durum, sonunda mutlu bir çözüme ulaşır. 
Salon güldürüsü, bulvar güldürüsü, hafif güldürü denilen çeşitler de gerçekte birer vodvilden başka bir şey değildir. Bunlar, sinema ve televizyona genellikle bir tiyatro oyunundan aktarılır, bu yüzden de çok kez tiyatro kokusu taşır.
Tanıma yanılmalarına ve olguların tuhaflığına dayanan kaba çizgili güldürü türü.
Birbirine bağlı yanılgı, rastlantı ve tuhaflıklarla örülü bölümlerden kurulu, taşlamalara dayanan, ezgili oyun.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ