Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken...

Randa,
İtalyanca randa.
Spanker.
Randa yelkeni.
Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken.
Gemilerde mizana direğinin gerisindeki yan yelken.
Ostrogotçadan geldiği anlaşılan İtalyanca randa sözü, Arapçaya da randa olarak geçmiştir. 
Rumcada, yelken olarak kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ