Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan resim ya da heykelleri ...

Abak,
Abaki,
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan suret ve heykelleri.
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan suret ve heykellerine verilen ad.
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan resim ya da heykelleri.

Balbal;
Heykel,
Anıt .
Mezar taşı.
Mezar anıt taşı.
Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.
Eskiden mezarlara dikilen ve üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ