Eski Ortadoğu inancı olan Zerdüştlüğün kutsal kitabı...

Avesta,
Zerdüştlüğün kutsal kitabı.
Mazdeizm' in kutsal kitaplarının genel adı. Zerdüşt dininin kutsal kitabı.
Mecusilerin kutsal kitabı.
Eski Ortadoğu inancı olan Zerdüştlüğün kutsal kitabı.

Zerdüşt, Zerdüştlük olarak bilinen dinin kurucusu kabul edilen İranlı peygamberdir. Zerdüşt' ün yazdığı gatalar denen dörtlükler, 21 kitaptan oluşan Avesta' da toplanmıştır. Ancak Büyük İskender' in İran' ı işgali sonrasında yok olan kitaplardan yalnızca Yasna, Visperad ve Vendidad (Videvdat) kalmıştır. Avesta hikmet ve bilgelik manasına gelmektedir. Ateşe tapıcılığı sistemleştiren Zerdüşt’ ün öğretisidir. Zerdüşt dinine ait ilk kanun içerikli dini kitaptır.

Zerdüştlük dininde Ehrimen kötülüğün tanrısı iken, iyilik tanrısının adı da Hürmüzdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ