Eski dilde yama vurma...

Rak,
Eski dilde yama vurma.
Eski dilde, rak.
Arapça, rak, (ﺭﻕّ
Ket,
Terki,
Yamama.
Yamamak.
Yama yapma.
Yama vurma.
Yama,
(İng. patch),
Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
Delik, yırtık veya eski bir yere yama koymak, yama koyarak onarmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ