Eski dilde, Bir kararın kısaca yazılması ...

Fezleke,
Arapça feẕleke, (ﻓﺬﻟﻜﻪ).
Soruşturma özeti.
Tahkikat evrakı.
Eski dilde, Özet, hülasa.
Tutanak.
Eski dilde, Bir kararın kısaca yazılması.
Sadrazamın buyruğu ile divanda yakınmaları dinleyen çavuşbaşının kaleme aldığı tutanak. 
Özetlenerek yazılan yapıt.
Bir konuyu ayrıntıya girmeden ana hatları ile veren ifade, özet, hülasa, icmal.
Bir mahkeme zaptının, araştırma raporunun, polis veya jandarma tahkikatının kısaltılmış, özet olarak yazılmış sonuç kısmı, sorgu özeti.
Hülasa. 
Netice. 
Öz. 
İcmal.
Hesap listesinde netice.
Soruşturma özeti.
Bir soruşturma ve yargılama tutanağının özü, özeti.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ